Gansu Provincial Hockey Team, Lanzhou (CHN)

Affiliation ID 13259
Full name Gansu Provincial Hockey Team
Short name Gansu Provincial Hockey Team
Place Lanzhou (CHN)
Sports HOC

Athletes (3)

Ao Changrong CHN HOC Olympics 2008
Na Yubo CHN HOC Olympics 2008
Tao Zhinan CHN HOC Olympics 2008