Houston Dynamo, Houston (USA)

Affiliation ID 4168
Full name Houston Dynamo
Short name Houston Dynamo
Place Houston (USA)
Sports FTB
Notes

Founded 2005.

Athletes (3)

Stuart Holden USA FTB 2008
Patrick Ianni USA FTB 2008
Erick Torres MEX FTB 2016