Administrative divisions (13)

Berat 0
Dibër 1
Durrës 1
Elbasan 3
Fier 2
Gjirokastër 2
Korçë 2
Kukës 1
Lezhë 0
Shkodër 2
Tirana 1
Unknown 1
Vlorë 3