Prijedor, Bosnia and Herzegovina

Place names (1)

Novi Grad, Prijedor (BIH)

People born here (1)

Bojana Bjeljac CRO ATH Olympics 2020 10 April 1989 Novi Grad, Prijedor (BIH)