Polya dlya strelby iz luka, Sportivny komplex Krylatskoye, Moskva

NamePolya dlya strelby iz luka, Sportivny komplex Krylatskoye
English nameOlympic Archery Fields, Krylatskoye Sports Complex
PlaceMoskva
Coordinates55.759398,37.434601 (Definitely here)
Games1980 Summer Olympics
SportsArchery
Demolished?
Typeoutdoor venue

Events held here

Games Sport Event Held
1980 Summer Olympics Archery Individual, Men 30 July – 2 August 1980
1980 Summer Olympics Archery Individual, Women 30 July – 2 August 1980