Avangard Zaporizhzhia, Zaporizhzhia (UKR)

Affiliation ID 6993
Full name Avangard Zaporizhzhia
Short name Avangard Zaporizhzhia
Place Zaporizhzhia (UKR)
Sports ATH/ROW/SWM

Athletes (4)

Nataliya Gorodilova URS
UKR
ROW Olympics 1976
Anna Karnaushenko URS
UKR
ROW Olympics 1976
Vladimir Raskatov URS
UKR
SWM Olympics 1976
Vasily Yershov URS
UKR
ATH Olympics 1976