SKA Krasnoyarsk, Krasnoyarsk (RUS)

Affiliation ID 8187
Full name Sportivny Klub Armii Krasnoyarsk
Short name SKA Krasnoyarsk
Place Krasnoyarsk (RUS)
Sports ALP/BOB/LUG/SBD/SKN/SSK
Notes

In English: Army Sports Club Krasnoyarsk.

Athletes (9)

Svetlana Boldykova RUS SBD Olympics 2006—2010
Mikhail Kuzmich RUS LUG Olympics 2002—2010
Roman Oreshnikov RUS BOB Olympics 2006—2010
Nadezhda Orlova RUS BOB Olympics 2006
Aleksey Proshin RUS SSK Olympics 2006
Konstantin Sats RUS ALP Olympics 2006
Aleksandr Tretyakov ROC
RUS
SKN Olympics 2006—2022
Yury Veselov RUS LUG Olympics 2002—2006
Valentina Yakshina RUS SSK Olympics 2002—2006