Uzbekistan at the 2020 Winter Youth Olympics

Alpine Skiing

Giant Slalom, Girls Valeriya Kovaleva DNF
Slalom, Girls Valeriya Kovaleva DNF