?, Tianjin (CHN)

Details

Name
Administrative divisionTianjin
CountryPeople's Republic of China

People born here (8)

Chen Yibing CHN GAR Olympics 2008—2012 19 December 1984
Li Wei CHN HOC Olympics 2008 30 July 1978
Lu Jiangang CHN BBL Olympics 2008 19 February 1979
Miao Qing CHN HBL Olympics 2008 4 February 1983
Tian Jianxia CHN HBL Olympics 2008 3 September 1986
Tong Wen CHN JUD Olympics 2008—2012 1 February 1983
Jie Xu POL TTE Olympics 2008 21 January 1982
Yuan Wenwei CHN FBL Olympics 2008 25 November 1985

Affiliations

Tianjin Municipal Athletics Team, (CHN)
Tianjin Municipal Diving Team, (CHN)
Tianjin Municipal Gymnastics Team, (CHN)
Tianjin Municipal Handball Team, (CHN)
Tianjin Municipal Hockey Team, (CHN)
Tianjin Municipal Judo Team, (CHN)
Tianjin Municipal Swimming Team, (CHN)
Tianjin Municipal Tennis Team, (CHN)
Tianjin Municipal Water Polo Team, (CHN)
Tianjin Provincial Fencing Team, (CHN)