Chernihiv, Ukraine

Place names (19)

?, Chernihiv (UKR)
Bakhmach, Chernihiv (UKR)
Bobrovitsa, Chernihiv (UKR)
Chernihiv, Chernihiv (UKR)
Hannivka, Chernihiv (UKR)
Kalynovytsia, Chernihiv (UKR)
Khalyavin, Chernihiv (UKR)
Korop, Chernihiv (UKR)
Lutava, Chernihiv (UKR)
Lyubech, Chernihiv (UKR)
Makiïvka, Chernihiv (UKR)
Mokhnatyn, Chernihiv (UKR)
Mryn, Chernihiv (UKR)
Nizhyn, Chernihiv (UKR)
Nosovka, Chernihiv (UKR)
Novoselivka, Chernihiv (UKR)
Pryluky, Chernihiv (UKR)
Varva, Chernihiv (UKR)
Voloskivtsi, Chernihiv (UKR)

People born here (35)

Hennadiy Avramenko URS
UKR
SHO Olympics 1988—1996 27 May 1965 Voloskivtsi, Chernihiv (UKR)
Oleksandr Batiuk UKR CCS Olympics 2006 27 April 1984 Chernihiv, Chernihiv (UKR)
Aleksandr Batyuk URS
UKR
CCS Olympics 1984—1988 14 January 1960 Chernihiv, Chernihiv (UKR)
Nataliya Berkut UKR ATH Olympics/Non-starter 2004—2008 30 May 1975 Chernihiv, Chernihiv (UKR)
Olha Bibik UKR ATH Olympics 2016 5 February 1990 Chernihiv, Chernihiv (UKR)
Taisiya Chenchik RUS
URS
ATH Olympics 1960—1964 30 January 1936 Pryluky, Chernihiv (UKR)
Pyotr Denisenko URS
UKR
ATH Olympics 1952 13 September 1920 Lyubech, Chernihiv (UKR)
V'iacheslav Derkach UKR BTH Olympics 1998—2010 23 June 1976 Pryluky, Chernihiv (UKR)
Khrystyna Dmytrenko UKR BTH YOG/Other 2016 31 May 1999 Chernihiv, Chernihiv (UKR)
Alla Ghilenko MDA BTH Olympics 2022 12 June 1992 Varva, Chernihiv (UKR)
Olha Holodna UKR ATH Olympics 2016—2020 14 November 1991 Mryn, Chernihiv (UKR)
Maksym Ivko UKR BTH/MIX YOG 2012 6 January 1995 Chernihiv, Chernihiv (UKR)
Andrey Khimich URS
UKR
CSP Olympics 1964 14 December 1937 Makiïvka, Chernihiv (UKR)
Aleksey Khlopotnov URS
UKR
ATH Olympics 1968 17 August 1946 Chernihiv, Chernihiv (UKR)
Oksana Khvostenko UKR BTH Olympics 2002—2010 27 November 1977 Chernihiv, Chernihiv (UKR)
Olha Korobka UKR WLF Olympics 2004—2008 7 December 1985 Bobrovitsa, Chernihiv (UKR)
Nina Lemesh UKR BTH Olympics 1998—2006 31 May 1973 Novoselivka, Chernihiv (UKR)
Viktor Lipsnis URS
UKR
ATH Olympics 1960—1964 6 December 1933 Nizhyn, Chernihiv (UKR)
Maryna Malets-Lisohor UKR CCS Olympics 2006—2014 11 May 1983 Chernihiv, Chernihiv (UKR)
Dar'ia Mykhaylova UKR ATH Olympics 2020 29 April 1989 Bakhmach, Chernihiv (UKR)
Dmytro Mytrofanov UKR BOX Olympics 2016 8 November 1989 Chernihiv, Chernihiv (UKR)
Zhanna Pintusevych-Blok UKR ATH Olympics 1996—2004 6 July 1972 Nizhyn, Chernihiv (UKR)
Oleksandr Pohorilko UKR ATH Olympics 2020 16 April 2000 Korop, Chernihiv (UKR)
Artem Pryma UKR BTH Olympics 2014—2022 30 May 1987 Chernihiv, Chernihiv (UKR)
Roman Pryma UKR BTH Olympics 2002 6 November 1981 Chernihiv, Chernihiv (UKR)
Andrey Rudnitsky RUS ATH Olympics 2004 12 October 1979 Lutava, Chernihiv (UKR)
Serhiy Semenov UKR BTH Olympics 2010—2018 28 July 1988 Chernihiv, Chernihiv (UKR)
Valentyna Shevchenko UKR CCS Olympics/Other 1998—2014 2 October 1975 Hannivka, Chernihiv (UKR)
Olha Skrypak UKR ATH Olympics 2012 2 December 1990 ?, Chernihiv (UKR)
Nataliya Smal UKR JUD Olympics 2008—2012 10 March 1983 Chernihiv, Chernihiv (UKR)
Serhiy Telen UKR BTH YOG 2016 25 March 1998 Chernihiv, Chernihiv (UKR)
Vitaly Tishchenko URS
UKR
ATH Olympics 1980 28 July 1957 Nosovka, Chernihiv (UKR)
Oksana Verevka RUS SWM Olympics 2000—2004 22 November 1977 Chernihiv, Chernihiv (UKR)
Aleksey Voyevoda RUS BOB Olympics 2006—2014 9 May 1980 Kalynovytsia, Chernihiv (UKR)
Oleksandr Zarovnyi UKR CCS Olympics 1998 20 February 1975 Khalyavin, Chernihiv (UKR)

People who died here (1)

Franz Schädler LIE ALP Olympics 1936 10 December 1941 Makiïvka, Chernihiv (UKR)

Affiliations

Dynamo Chernihiv, Chernihiv (UKR) Chernihiv, Chernihiv (UKR)