Spartakos, Thessaloniki (GRE)

Affiliation ID 11234
Full name Spartakos
Short name Spartakos
Place Thessaloniki (GRE)
Sports GYM

Athletes (5)

Virginia Karentzou GRE GYM 1996
Aikaterini Mamouti GRE GYM 1996
Ioannis Melissanidis GRE GYM 1996—2000
Dimosthenis Tambakos GRE GYM 2000—2004
Vasiliki Tsavdaridou GRE GYM 1996