Trudovye Rezervy Toshkent, Toshkent (UZB)

Affiliation ID 7205
Full name Trudovye Rezervy Toshkent
Short name Trudovye Rezervy Toshkent
Place Toshkent (UZB)
Sports SWM

Athletes (1)

Nataliya Ustinova URS
UZB
SWM 1964—1968