CSKA Shchuchinsk, Shchuchinsk (KAZ)

Affiliation ID 9465
Full name Central Sports Klub Army Shchuchinsk
Short name CSKA Shchuchinsk
Place Shchuchinsk (KAZ)
Sports CCS

Athletes (2)

Vladimir Bortsov KAZ CCS Olympics 1998—2002
Svetlana Deshevykh KAZ CCS Olympics 1998—2002