Shchuchinsk, Aqmola (KAZ)

Details

NameShchuchinsk
Administrative divisionAqmola
CountryKazakhstan

People born here (12)

Vladimir Bortsov KAZ CCS Olympics 1998—2002 10 July 1974
Nikolay Braychenko KAZ BTH Olympics 2010 15 October 1986
Nikolay Chebotko KAZ CCS Olympics 2002—2014 29 October 1982
Yevgeny Koshevoy KAZ CCS Olympics 2006—2010 6 October 1984
Anna Lebedeva KAZ BTH Olympics 2006—2010 26 December 1981
Alina Raykova KAZ BTH Olympics 2014—2018 14 August 1991
Pavel Ryabinin KAZ CCS Olympics 1994—2002 8 April 1971
Yevgeny Safonov KAZ CCS Olympics 2006 8 December 1985
Vladimir Smirnov KAZ
URS
EUN
CCS Olympics/Other/Administrator 1988—2001 7 March 1964
Valeriya Tyuleneva KAZ CCS Olympics 2018—2022 27 September 1997
Yevgeny Velichko KAZ CCS Olympics 2010—2022 2 April 1987
Dmitry Yeryomenko KAZ CCS Olympics 2006 29 November 1980

Affiliations

CSKA Shchuchinsk, Shchuchinsk (KAZ)
Dynamo Shchuchinsk, Shchuchinsk (KAZ)