Internet search
Maps Search
English

Hsinchu (TPE)

Details

NameHsinchu
Administrative divisionTaiwan
CountryChinese Taipei

People born here (17)

Chen Chien-An TPE TTN 2016 16 June 1991
Chi Cheng TPE ATH 1960—1972 15 March 1944
Chiang Hung-Chieh TPE TTN 2016 22 February 1989
Deng Chueng-Hwai TPE CYC 1964—1968 18 November 1940
Hsieh Su-Wei TPE TEN 2012 4 January 1986
Hsu Jo-Ting TPE FEN 2012 18 March 1990
Lee Hsuan-Yen TPE SWI 2016 13 May 1993
Lin Jia-En TPE ARC 2012 2 June 1993
Lin Shih-Chia TPE ARC 2016 20 May 1993
Lin Wen-Tang TPE GOL 2016 28 June 1974
Lo Kuo-Chung TPE BSB 1988—1992 16 September 1965
Shue Ming-Shu TPE CTR/CYC 1964—1968 15 June 1940
Sun Kuang-Ming TPE BOB/LUG 1984—1998 5 January 1961
Tan Ya-Ting TPE ARC 2010—2016 7 November 1993
Tien Chia-Chen TPE SHO 2012 20 December 1983
Wu Chung-Chou TPE BOB 1984 1 August 1956
Wu Dien-Cheng TPE BOB 1984 18 January 1959

Affiliations

Chung Hua University, Hsinchu (TPE)