Administrative divisions (8)

Abu Dhabi 3
Ajman 0
Dubai 1
Fujairah 1
Ras Al-Khaimah 1
Sharjah 4
Umm Al-Quwain 0
Unknown 1