Unknown, Angola

Place names (1)

? (ANG)

People born here (10)

Teresa Almeida ANG HBL 2016—2020 5 April 1988 ? (ANG)
Ilda Bengue ANG HBL 2000—2008 30 October 1974 ? (ANG)
Elisabeth Cailo ANG HBL 2008 2 July 1987 ? (ANG)
Wuta Dombaxi ANG HBL 2008—2020 5 April 1986 ? (ANG)
Isilda Gonçalves POR ATH 1992 11 November 1969 ? (ANG)
Bernardo Manuel ANG ATH 1980 27 December 1954 ? (ANG)
Lurdes Monteiro ANG HBL 2016 11 July 1984 ? (ANG)
Diassonema Mucungui ANG JUD 2020 6 June 1996 ? (ANG)
Janete dos Santos ANG HBL 2016 10 June 1991 ? (ANG)
Elizabeth Viegas ANG HBL 2008 20 January 1985 ? (ANG)