Sevastopol, Ukraine

Place names (2)

Kamyschly, Sevastopol, Sevastopol (UKR)
Sevastopol, Sevastopol (UKR)

People born here (18)

Lyudmila Aksyonova URS
UKR
ATH Olympics 1976 23 April 1947 Sevastopol, Sevastopol (UKR)
Oleksiy Borysov UKR SAL Olympics 2012 1 June 1983 Sevastopol, Sevastopol (UKR)
Anastasiya Dolgova ROC CSP Olympics 2020 14 February 2000 Sevastopol, Sevastopol (UKR)
Marina Durunda AZE GRY Olympics 2016 12 June 1997 Sevastopol, Sevastopol (UKR)
Aleksandr Fedorov RUS WPO Olympics 2004 26 January 1981 Sevastopol, Sevastopol (UKR)
Dmitry Fomin RUS
EUN
VVO Olympics 1992—1996 21 January 1968 Sevastopol, Sevastopol (UKR)
Kseniya Karandiuk UKR ATH Olympics 2008 21 June 1986 Sevastopol, Sevastopol (UKR)
Vadym Kebalo UKR WPO Olympics 1996 20 April 1967 Sevastopol, Sevastopol (UKR)
Andrey Kirilyuk RUS SAL Olympics 1996—2004 22 October 1968 Sevastopol, Sevastopol (UKR)
Sergey Kirsanov URS
UKR
EUN
CSP Olympics 1988—1992 2 January 1963 Sevastopol, Sevastopol (UKR)
Svitlana Matevusheva UKR SAL Olympics 2004 22 July 1981 Sevastopol, Sevastopol (UKR)
Aleksey Mishin RUS
URS
FSK Olympics 1968 8 March 1941 Sevastopol, Sevastopol (UKR)
Galina Prozumenshchikova-Stepanova URS
UKR
SWM Olympics 1964—1972 26 November 1948 Sevastopol, Sevastopol (UKR)
Diana Sadovnykova UKR BKB Olympics 1996 26 July 1971 Sevastopol, Sevastopol (UKR)
Aleksandr Salnikov URS
UKR
BKB Olympics 1976—1980 3 July 1949 Sevastopol, Sevastopol (UKR)
Yevgeniya Sechenova RUS
URS
ATH Olympics 1952 17 August 1918 Sevastopol, Sevastopol (UKR)
Anzhelika Shevchenko UKR ATH Olympics 2012 29 October 1987 Sevastopol, Sevastopol (UKR)
Maksim Tokarev RUS SAL YOG 2014 28 February 1998 Sevastopol, Sevastopol (UKR)

People who died here (1)

Josef Kahl CZE
TCH
SJP Olympics 1936 23 February 1942 Kamyschly, Sevastopol, Sevastopol (UKR)

Affiliations

Ukraïna Sevastopol, Sevastopol (UKR) Sevastopol, Sevastopol (UKR)