Dvorets sporta, Tsentralny stadion imeni V. I. Lenina, Moskva

NameDvorets sporta, Tsentralny stadion imeni V. I. Lenina
English namePalace of Sports, Central Lenin Stadium Area
Other namesLuzhniki Palace of Sports (?-Present)
PlaceMoskva
Coordinates55.72244, 37.547525 (Definitely here)
Games1980 Summer Olympics
SportsArtistic Gymnastics / Judo
Opened1956
Typeindoor venue

Events held here

Games Sport Event Held
1980 Summer Olympics Artistic Gymnastics Individual All-Around, Men 20 – 24 July 1980
1980 Summer Olympics Artistic Gymnastics Team All-Around, Men 20 – 22 July 1980
1980 Summer Olympics Artistic Gymnastics Floor Exercise, Men 20 – 25 July 1980
1980 Summer Olympics Artistic Gymnastics Horse Vault, Men 20 – 25 July 1980
1980 Summer Olympics Artistic Gymnastics Parallel Bars, Men 20 – 25 July 1980
1980 Summer Olympics Artistic Gymnastics Horizontal Bar, Men 20 – 25 July 1980
1980 Summer Olympics Artistic Gymnastics Rings, Men 20 – 25 July 1980
1980 Summer Olympics Artistic Gymnastics Pommelled Horse, Men 20 – 25 July 1980
1980 Summer Olympics Artistic Gymnastics Floor Exercise, Women 21 – 25 July 1980
1980 Summer Olympics Artistic Gymnastics Horse Vault, Women 21 – 25 July 1980
1980 Summer Olympics Artistic Gymnastics Uneven Bars, Women 21 – 25 July 1980
1980 Summer Olympics Artistic Gymnastics Balance Beam, Women 21 – 25 July 1980
1980 Summer Olympics Artistic Gymnastics Individual All-Around, Women 21 – 24 July 1980
1980 Summer Olympics Artistic Gymnastics Team All-Around, Women 21 – 23 July 1980
1980 Summer Olympics Judo Extra-Lightweight, Men 1 August 1980
1980 Summer Olympics Judo Half-Lightweight, Men 31 July 1980
1980 Summer Olympics Judo Lightweight, Men 30 July 1980
1980 Summer Olympics Judo Half-Middleweight, Men 29 July 1980
1980 Summer Olympics Judo Middleweight, Men 28 July 1980
1980 Summer Olympics Judo Half-Heavyweight, Men 27 July 1980
1980 Summer Olympics Judo Heavyweight, Men 27 July 1980
1980 Summer Olympics Judo Open Class, Men 2 August 1980