Tennis Club Napoli, Napoli (ITA)

Affiliation ID 10157
Full name Tennis Club Napoli
Short name Tennis Club Napoli
Place Napoli (ITA)
Sports TEN

Athletes (1)

Eugenio Castigliano ITA TEN Non-Medal 1968