SKA Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod (RUS)

Affiliation ID 12425
Full name Sportivny Klub Armii Nizhny Novgorod
Short name SKA Nizhny Novgorod
Place Nizhny Novgorod (RUS)
Sports BTH/SJP
Notes

Known as SKA Gorky up to 1990. In English: Army Sports Club Nizhny Novgorod.

Athletes (2)

Denis Kornilov ROC
RUS
SJP 2006—2018
Nikolay Kruglov RUS
URS
BTH 1976