KTV Chemnitz, Chemnitz (GER)

Affiliation ID 12871
Full name Kunstturnverein Chemnitz
Short name KTV Chemnitz
Place Chemnitz (GER)
Sports GYM
Notes

Founded 1994.

Athletes (2)

Andreas Bretschneider GER GYM 2016
Sven Kwiatkowski GER GYM 2004