Yavara-Neva, St. Petersburg (RUS)

Affiliation ID 12882
Full name Sportivny klub Yavara-Neva
Short name Yavara-Neva
Place St. Petersburg (RUS)
Sports JUD

Athletes (3)

Mansur Isayev RUS JUD 2012
Tagir Khaybulayev RUS JUD 2012—2016
Ivan Nifontov RUS JUD 2012