Pakistan Customs, Karachi (PAK)

Affiliation ID 7372
Full name Pakistan Customs
Short name Pakistan Customs
Place Karachi (PAK)
Sports Coach/HOK

Athletes (27)

Zafar Ahmad Khan PAK HOK 1964
Laeeq Ahmed PAK HOK 1968
Manzoor Ahmed PAK HOK 1988—1996
Gulraiz Akhtar PAK HOK 1968
Shaukat Ali IND HOK 1928
Khurshid Aslam PAK HOK 1952—1960
Muhammad Aslam PAK HOK 1972
Jahangir Butt PAK Coach/HOK 1968—1996
Tanvir Dar PAK HOK 1968—1972
Tauqir Dar PAK HOK 1984
Wasim Feroz PAK HOK 1992
Abdul Rashid Al-Hasan PAK HOK 1984
Qazi Massarrat Hussain PAK HOK 1956
Islah-ud-Din PAK HOK 1972—1976
Khawaja Junaid PAK Coach/HOK 1992—2012
Danish Kalim PAK HOK 1996
Kalimullah PAK HOK 1984
Abdul Waheed Khan PAK HOK 1960
Anwar Ahmed Khan PAK HOK 1956—1964
Asghar Ali Khan PAK HOK 1952
Farhat Hassan Khan PAK HOK 1992
Feroze Khan IND HOK 1928
Hanif Khan PAK HOK 1976—1984
Habib Ali Kiddie PAK HOK 1952—1960
Khalid Mahmood PAK HOK 1964—1968
Samiullah PAK HOK 1976
Hassan Sardar PAK HOK 1984