VK Smederevo, Smederevo (SRB)

Affiliation ID 7407
Full name Veslački klub Smederevo
Short name VK Smederevo
Place Smederevo (SRB)
Sports ROW

Athletes (1)

Goran Nedeljković SRB
SCG
ROW 2004