Dynamo Toshkent, Toshkent (UZB)

Affiliation ID 834
Full name Dynamo Toshkent
Short name Dynamo Toshkent
Place Toshkent (UZB)
Sports ATH/BOX/CTR/GYM/SHO/SWI/WRE

Athletes (15)

Adkhamdzhon Akhilov UZB WRE 1996—2000
Anatoly Asrabayev EUN SHO 1992
Rustam Assakalov UZB WRE 2016
Magomed Ibragimov UZB WRE 2004
Makharbek Khadartsev RUS/URS/EUN/UZB WRE 1988—2000
Mikhail Kolyushev URS CTR 1968
Kurban Kurbanov UZB WRE 2008—2012
Ikhtiyor Navruzov UZB WRE 2012—2016
Rufat Riskiyev URS BOX 1976
Elvira Saadi URS GYM 1972—1976
Zaurbek Sokhiyev UZB WRE 2008—2012
Artur Taymazov UZB WRE 2000—2012
Yelkan Tedeyev URS WRE 1968
Sergey Usov EUN ATH 1992
Sergey Zabolotnov URS SWI 1988