Internet search
Maps Search
English

Klin, Moskva Oblast (RUS)

Details

NameKlin
Administrative divisionMoskva Oblast
CountryRussian Federation

People born here (4)

Yelena Konevtseva RUS ATH 2004—2008 11 March 1981
Yevgeny Minayev URS WLT 1956—1960 21 May 1933
Aleksandr Shulginov OAR STK 2018 1 March 1998
Feodosy Yefremenkov RUS FSK 2012 19 March 1996

People who died here (1)

Yevgeny Minayev URS WLT 1956—1960 8 December 1993

Affiliations

MAU Klinskaya sportivnaya shkola olimpiyskogo rezerva, Klin (RUS)