Internet search
Maps Search
English

Binzhou, Shandong (CHN)

Details

NameBinzhou
Administrative divisionShandong
CountryPeople's Republic of China

People born here (32)

Cheng Wen CHN ATH 2012 6 April 1989
Gao Yingying CHN FTB 2004 17 September 1981
Gong Lei CHN SAI 2012—2016 26 March 1983
Huang Xufeng CHN SAI 2012 31 January 1984
Jiang Fan CHN CTR 2012 18 March 1990
Jiang Huajun HKG TTN 2012 8 October 1984
Jiang Tianyi HKG TTN 2012 28 February 1988
Jiang Wenwen CHN CTR 2012 23 November 1986
Li Ling CHN SAI 2012 14 March 1986
Li Lingwei CHN ATH 2012—2016 26 January 1989
Li Zicheng CHN ATH 2012 10 April 1990
Liang Jing CHN CTR 2012 4 January 1985
Liu Haiping CHN CAN 2012—2016 3 June 1988
Qin Qiang CHN ATH 2012 18 April 1983
Ren Cancan CHN BOX 2012—2016 26 January 1988
Ren Wenjun CHN CAN 2012—2016 15 January 1992
Wang Hui CHN JUD 2012 7 July 1984
Wang Xiaoli CHN SAI 2012—2016 12 May 1982
Xiao Di CHN WRE 2016 14 May 1991
Xu Lili CHN JUD 2012 18 February 1988
Xu Yuhua CHN JUD 2008 2 March 1983
Yang Junxia CHN JUD 2016—2020 2 May 1989
Yang Yansheng CHN ATH 2012 5 January 1988
Yin Anna CHN ATH 2012 23 March 1992
Zhang Chenglong CHN GYM 2012—2016 12 May 1989
Zhang Fangbing CHN ROW 2012 19 January 1990
Zhang Guowei CHN ATH 2012—2016 4 June 1991
Zhang Jike CHN TTN 2012—2016 16 February 1988
Zhang Jun CHN ATH 2012 11 April 1983
Zhang Zhaoxu CHN BAS 2012 18 November 1987
Zhao Shasha CHN WRE 2012 17 September 1989
Zhou Lulu CHN WLT 2012 19 March 1988