This country has 2 unverified place names.

Administrative divisions (32)

Anhui 12
Beijing 5
Chongqing 6
Fujian 28
Gansu 9
Guangdong 51
Guangxi 19
Guizhou 8
Hainan 7
Hebei 27
Heilongjiang 30
Henan 24
Hubei 17
Hunan 22
Jiangsu 33
Jiangxi 17
Jilin 16
Liaoning 30
Nei Mongol 19
Ningxia 3
Qinghai 3
Shaanxi 12
Shandong 43
Shanghai 8
Shanxi 10
Sichuan 28
Tianjin 6
Tibet 2
Unknown 2
Xinjiang 10
Yunnan 16
Zhejiang 33