This country has 2 unverified place names.

Administrative divisions (32)

Anhui 12
Beijing 5
Chongqing 6
Fujian 29
Gansu 10
Guangdong 51
Guangxi 21
Guizhou 8
Hainan 7
Hebei 30
Heilongjiang 31
Henan 25
Hubei 17
Hunan 23
Jiangsu 33
Jiangxi 17
Jilin 16
Liaoning 30
Nei Mongol 19
Ningxia 3
Qinghai 3
Shaanxi 11
Shandong 44
Shanghai 8
Shanxi 11
Sichuan 30
Tianjin 6
Tibet 2
Unknown 2
Xinjiang 10
Yunnan 15
Zhejiang 35