Hunan, People's Republic of China

Place names (23)

?, Hunan (CHN)
Anhua, Hunan (CHN)
Baojing, Xiangxi Tujia and Miao, Hunan (CHN)
Changsha, Hunan (CHN)
Guiyang, Hunan (CHN)
Hengshan, Hunan (CHN)
Hengyang, Hunan (CHN)
Huaihua, Hunan (CHN)
Jiangyong, Hunan (CHN)
Jinma, Chejiang, Yunji, Hunan (CHN)
Leiyang, Hunan (CHN)
Longshan, Hunan (CHN)
Mayang, Hunan (CHN)
Ningyuan, Hunan (CHN)
Shaoshan, Hunan (CHN)
Shaoyang, Hunan (CHN)
Xiangtan, Hunan (CHN)
Xiangyin, Hunan (CHN)
Yiyang, Hunan (CHN)
Yongzhou, Hunan (CHN)
Yueyang, Hunan (CHN)
Zhangjiajie, Hunan (CHN)
Zhuzhou, Hunan (CHN)

People born here (68)

Bao Chunlai CHN BDM Olympics 2004—2008 17 February 1983 Changsha, Hunan (CHN)
Cao Ying CHN SHO Olympics 2000—2004 23 November 1974 Changsha, Hunan (CHN)
Cao Yuan CHN DIV Olympics 2012—2020 7 February 1995 Changsha, Hunan (CHN)
Chai Biao CHN BDM Olympics 2012—2016 10 October 1990 Hengyang, Hunan (CHN)
Chen Cuiting CHN GAR Olympics 1988 15 November 1972 Changsha, Hunan (CHN)
Chen Li CHN TEN Olympics 1992—1996 13 March 1971 Xiangtan, Hunan (CHN)
Chen Lijun CHN WLF Olympics 2016—2020 8 February 1993 Yiyang, Hunan (CHN)
Chen Yanyan CHN SWM Olympics 2008 5 April 1985 Changsha, Hunan (CHN)
Dong Bin CHN ATH Olympics 2012—2016 22 November 1988 Hengyang, Hunan (CHN)
Dong Lean CHN MPN Olympics 2004 28 January 1982 ?, Hunan (CHN)
Gong Ruina CHN BDM Olympics 2004 23 January 1981 Anhua, Hunan (CHN)
Gong Zhichao CHN BDM Olympics 2000 15 December 1977 Anhua, Hunan (CHN)
Guo Jia CHN SOF Olympics 2004—2008 24 September 1980 Xiangtan, Hunan (CHN)
Hou Zhihui CHN WLF Olympics 2020 18 March 1997 Guiyang, Hunan (CHN)
Hu Minghai CHN CSL Olympics 2008—2012 19 April 1989 Yueyang, Hunan (CHN)
Crystal Huang USA TTE Olympics 2008 8 July 1979 Changsha, Hunan (CHN)
Huang Sui CHN BDM Olympics 2004 8 January 1982 ?, Hunan (CHN)
Ji Liya CHN GAR Olympics 1996 20 October 1981 Hengyang, Hunan (CHN)
Jia Yunbing CHN JUD Olympics 2000 24 June 1981 ?, Hunan (CHN)
Le Maosheng CHN WLF Olympics 2000—2004 9 August 1978 Ningyuan, Hunan (CHN)
Li Fang CHN TEN Olympics 1992 1 January 1973 Hengyang, Hunan (CHN)
Li Hongli CHN WLF Olympics 2008 26 December 1980 Ningyuan, Hunan (CHN)
Li Jing CHN GAR Olympics/Referee 1992—2020 23 February 1970 Hengyang, Hunan (CHN)
Li Jun CHN WPO Olympics 2008 18 October 1980 ?, Hunan (CHN)
Li Sen CHN ATH Olympics 1936 25 April 1914 Jinma, Chejiang, Yunji, Hunan (CHN)
Li Xiaolu CHN SWA Olympics 2016 7 November 1992 Xiangtan, Hunan (CHN)
Li Xiaopeng CHN GAR Olympics 2000—2008 27 July 1981 Changsha, Hunan (CHN)
Li Xuanxu CHN SWM Olympics 2008—2012 5 February 1994 Zhuzhou, Hunan (CHN)
Liao Qiuyun CHN WLF Olympics 2020 13 July 1995 Yongzhou, Hunan (CHN)
Ling Jie CHN GAR Olympics 2000 22 October 1982 Hengyang, Hunan (CHN)
Liu Changxin CHN GTR YOG 2014 12 June 1997 ?, Hunan (CHN)
Liu Xuan CHN GAR Olympics 1996—2000 12 August 1979 Changsha, Hunan (CHN)
Liu Yingzi CHN SHO Olympics 2008—2012 27 January 1971 Xiangyin, Hunan (CHN)
Liu Yuxiang CHN JUD Olympics 2000—2004 11 October 1975 Hengshan, Hunan (CHN)
Long Qingquan CHN WLF Olympics 2008—2016 3 December 1990 Longshan, Hunan (CHN)
Lu Li CHN GAR Olympics 1992 30 August 1976 Changsha, Hunan (CHN)
Ma Mingxiu CHN TRI YOG 2010 5 December 1992 Yongzhou, Hunan (CHN)
Ma Ying CHN GAR Olympics 1988 18 June 1971 Changsha, Hunan (CHN)
Pang Qianyu CHN WRE Olympics 2020 13 November 1996 Shaoshan, Hunan (CHN)
Peng Juanhong CHN ATH YOG 2010 8 August 1993 ?, Hunan (CHN)
Peng Lin CHN WPO Olympics 2016—2020 4 April 1995 Yueyang, Hunan (CHN)
Peng Shuai CHN TEN Olympics 2008—2016 8 January 1986 Xiangtan, Hunan (CHN)
Shan Hong CHN SHO Olympics 2000 10 February 1967 ?, Hunan (CHN)
Shang Chunsong CHN GAR Olympics 2016 18 March 1996 Zhangjiajie, Hunan (CHN)
Shu Junrong CHN CSL Olympics 2008—2012 25 June 1988 Mayang, Hunan (CHN)
Sun Wenyan CHN SWA Olympics 2012—2020 27 December 1989 Changsha, Hunan (CHN)
Wenling Tan Monfardini ITA TTE Olympics 2004—2012 28 October 1972 Zhuzhou, Hunan (CHN)
Tan Feihu CHN WPO Olympics 2008 1 January 1987 ?, Hunan (CHN)
Tan Jiaxin CHN GAR Olympics 2016 3 December 1996 Changsha, Hunan (CHN)
Tan Ya CHN CSL Olympics 2016 18 July 1992 Huaihua, Hunan (CHN)
Tang Jiuhong CHN BDM Olympics 1992 14 February 1969 Anhua, Hunan (CHN)
Tian Qin CHN CSL Olympics 2004 30 August 1983 ?, Hunan (CHN)
Wang Mingjuan CHN WLF Olympics 2012 11 October 1985 Jiangyong, Hunan (CHN)
Wang Tao CHN SHO Olympics 2012 13 December 1982 ?, Hunan (CHN)
Wu Shaozu CHN Administrator 1995—1999 April 1939 Leiyang, Hunan (CHN)
Xiang Yanmei CHN WLF Olympics 2016 13 June 1992 Baojing, Xiangxi Tujia and Miao, Hunan (CHN)
Xiong Dunhan CHN WPO Olympics 2016—2020 11 November 1998 Yueyang, Hunan (CHN)
Xiong Ni CHN DIV Olympics 1988—2000 11 January 1974 Changsha, Hunan (CHN)
Yan Ting CHN FRS Olympics 2018 3 May 1997 Changsha, Hunan (CHN)
Yang Xia CHN WLF Olympics 2000 8 January 1977 Baojing, Xiangxi Tujia and Miao, Hunan (CHN)
Yang Zhixian CHN SWM Olympics 2012 20 May 1992 Changsha, Hunan (CHN)
Zeng Yueqi CHN ROW YOG 2010 20 November 1992 ?, Hunan (CHN)
Zhang Lianbiao CHN ATH Olympics 1992—1996 10 April 1969 Shaoyang, Hunan (CHN)
Zhang Qiuping CHN SHO Olympics 1988—1996 18 September 1963 Huaihua, Hunan (CHN)
Zhang Xin CHN SKB Olympics 2020 1 December 1998 Xiangtan, Hunan (CHN)
Zheng Bo CHN BDM Olympics 2004—2008 26 November 1983 ?, Hunan (CHN)
Zhou Can CHN ATH Olympics/Non-starter 2004—2008 20 May 1979 Changsha, Hunan (CHN)
Zou Sixin CHN ATH Olympics 1992—1996 8 May 1967 Hengyang, Hunan (CHN)

Affiliations

?, Hunan, (CHN) ?, Hunan (CHN)
Hunan Provincial Athletics Team, (CHN) ?, Hunan (CHN)
Hunan Provincial Badminton Team, (CHN) ?, Hunan (CHN)
Hunan Provincial Gymnastics Team, (CHN) ?, Hunan (CHN)
Hunan Provincial Shooting Administrative Center, (CHN) ?, Hunan (CHN)
Hunan Provincial Swimming Team, (CHN) ?, Hunan (CHN)
Hunan Provincial Tennis Team, (CHN) ?, Hunan (CHN)
Hunan Provincial Water Polo Team, Changsha (CHN) Changsha, Hunan (CHN)
Hunan Provincial Weightlifting Team, (CHN) ?, Hunan (CHN)