Jiangxi, People's Republic of China

Place names (17)

?, Jiangxi (CHN)
Anfu County, Jiangxi (CHN)
Donghu, Jiangxi (CHN)
Fengcheng, Jiangxi (CHN)
Fuzhou, Jiangxi (CHN)
Hekui, Xiajiang, Jiangxi (CHN)
Jingdezhen, Jiangxi (CHN)
Jiujiang, Jiangxi (CHN)
Nanchang, Jiangxi (CHN)
Nankang, Ganzhou, Jiangxi (CHN)
Neking, Jiangxi (CHN)
Ruichang, Jiangxi (CHN)
Ruijin, Jiangxi (CHN)
Wannian, Jiangxi (CHN)
Xiajiang, Jiangxi (CHN)
Yihuang, Jiangxi (CHN)
Yugan, Jiangxi (CHN)

People born here (27)

Cai Yeqing CHN SHO Olympics 2000 23 May 1971 Nanchang, Jiangxi (CHN)
Gao Yulan CHN ROW Olympics 2008—2012 27 March 1984 Ruichang, Jiangxi (CHN)
Geng Hongbin CHN SHO Olympics 2004 15 February 1982 Jingdezhen, Jiangxi (CHN)
Gong Guohua CHN ATH Olympics 1988 22 January 1964 Nanchang, Jiangxi (CHN)
He Hanbin CHN BDM Olympics 2008 10 January 1986 Nanchang, Jiangxi (CHN)
Hu Jianguan CHN BOX Olympics 2016—2020 11 May 1993 Wannian, Jiangxi (CHN)
Hu Yixuan CHN SWM Olympics 2016 23 October 1994 Nanchang, Jiangxi (CHN)
Jin Jian CHN BOB Olympics 2018 9 March 1994 Hekui, Xiajiang, Jiangxi (CHN)
Li Shujin CHN WRE Olympics 2012 1 August 1982 Fuzhou, Jiangxi (CHN)
Liu Hong CHN ATH Olympics 2008—2020 12 May 1987 Anfu County, Jiangxi (CHN)
Liu Xianbin CHN ROW Olympics 1996 17 May 1973 Nankang, Ganzhou, Jiangxi (CHN)
Maggie Mac Neil CAN SWM Olympics 2020 26 February 2000 Jiujiang, Jiangxi (CHN)
Mao Yi CHN GAR Olympics 2016 16 September 1999 Ruijin, Jiangxi (CHN)
Min Chunfeng CHN ATH Olympics 1992 17 March 1969 Nanchang, Jiangxi (CHN)
Ouyang Kunpeng CHN SWM Olympics 2000—2004 19 November 1982 Nanchang, Jiangxi (CHN)
Peng Bo CHN DIV Olympics 2004 18 February 1981 Nanchang, Jiangxi (CHN)
Tao Yujia CHN ATH Olympics 2008 16 February 1987 Jiujiang, Jiangxi (CHN)
Tong Fei CHN GAR Olympics 1984 25 March 1961 Xiajiang, Jiangxi (CHN)
Wang Peixuan CHN LUG Olympics 2022 14 March 2000 ?, Jiangxi (CHN)
Wu Jingyu CHN TKW Olympics 2008—2020 1 February 1987 Jingdezhen, Jiangxi (CHN)
Xia Youlian CHN ATH YOG 2010 4 August 1993 ?, Jiangxi (CHN)
Xu Yanmei CHN DIV Olympics 1988 9 February 1971 Nankang, Ganzhou, Jiangxi (CHN)
Yang Wenjun CHN CSP Olympics 2004—2008 25 December 1983 Fengcheng, Jiangxi (CHN)
Zhang Donglian CHN SHO Olympics 2020 11 October 1982 Jingdezhen, Jiangxi (CHN)
Zhang Li CHN ATH Olympics 2008—2012 17 January 1989 ?, Jiangxi (CHN)
Zhang Zhiwu CHN CSP Olympics 2008 25 November 1989 Fuzhou, Jiangxi (CHN)
Zhu Zhifu CHN ROW Olympics 2004 29 January 1979 Yugan, Jiangxi (CHN)

Affiliations

Jiangxi Provincial Water Sports Administration Center, (CHN) ?, Jiangxi (CHN)
Jiangxi Provincial Weightlifting and Combat Sports Administrative Center, (CHN) ?, Jiangxi (CHN)