Fujian, People's Republic of China

Place names (29)

?, Fujian (CHN)
Anxi, Fujian (CHN)
Changle, Fujian (CHN)
Dongshan, Fujian (CHN)
Fuan, Fujian (CHN)
Fuqing, Fujian (CHN)
Fuzhou, Fujian (CHN)
Gutian, Fujian (CHN)
Jinjiang, Fujian (CHN)
Longhai, Fujian (CHN)
Longyan, Fujian (CHN)
Minqing, Fujian (CHN)
Nanping, Fujian (CHN)
Ningde, Fujian (CHN)
Pingnan, Fujian (CHN)
Putian, Fujian (CHN)
Quanzhou, Fujian (CHN)
Sanming, Fujian (CHN)
Shanghang County, Fujian (CHN)
Shaowu, Fujian (CHN)
Shaxian, Fujian (CHN)
Shizhen, Jinjiang, Fujian (CHN)
Shunchang County, Fujian (CHN)
Tangdong, Jinjiang, Fujian (CHN)
Xiamen, Fujian (CHN)
Xianyou, Fujian (CHN)
Yongtai, Fujian (CHN)
Youxi, Fujian (CHN)
Zhangzhou (Changchow), Fujian (CHN)

People born here (87)

Cai Qi CHN Administrator 2016—2017 5 December 1955 Youxi, Fujian (CHN)
Cai Wenhua CHN BKB Olympics 1948 1920 Tangdong, Jinjiang, Fujian (CHN)
Chen Haiwei CHN FEN Olympics 2016 30 December 1994 Quanzhou, Fujian (CHN)
Chen Hong CHN BDM Olympics 2004 28 November 1979 Longyan, Fujian (CHN)
Chen Lu CHN ART Referee 1924 5 May 1877 Fuzhou, Fujian (CHN)
Chen Luyun CHN BKB Olympics 2004 7 June 1977 Xiamen, Fujian (CHN)
Xinhua Chen GBR TTE Olympics 1996 30 January 1960 Fuan, Fujian (CHN)
Chen Xiumei CHN SAL Olympics 1988 21 February 1966 Anxi, Fujian (CHN)
Chen Zhili CHN Administrator 2003—2009 November 1942 Xianyou, Fujian (CHN)
Chen Zhonghe CHN VVO Coach 2004—2008 2 October 1957 Longhai, Fujian (CHN)
Chen Zihe CHN TTE Olympics 1992 29 February 1968 Minqing, Fujian (CHN)
Chen Zunrong CHN ATH Olympics 1988—1992 1 October 1962 Quanzhou, Fujian (CHN)
Benjamin Chu USA ARC YOG 2010 1 March 1993 Fuzhou, Fujian (CHN)
Dai Xiaoxiang CHN ARC Olympics 2012 15 December 1990 Xiamen, Fujian (CHN)
Deng Wei CHN WLF Olympics/YOG 2010—2016 14 February 1993 Sanming, Fujian (CHN)
Diao Xiaojuan HKG CTR Olympics 2016 15 March 1986 ?, Fujian (CHN)
Fu Haitao CHN ATH YOG 2010 13 January 1993 ?, Fujian (CHN)
Gao Yi CHN CSP Olympics 2004 21 April 1980 ?, Fujian (CHN)
Ge Manqi CHN ATH Olympics 2016—2020 13 October 1997 Sanming, Fujian (CHN)
Guo Fan CHN ATH Olympics 2012 10 December 1985 Changle, Fujian (CHN)
He Wenna CHN GTR Olympics 2008—2016 19 January 1989 Longyan, Fujian (CHN)
Hong Wei CHN BDM Olympics 2016 4 October 1989 Xiamen, Fujian (CHN)
Hou Yuzhu CHN VVO Olympics 1984—1988 7 March 1963 Yongtai, Fujian (CHN)
Huang Bokai CHN ATH Olympics 2016—2020 26 September 1996 Shaowu, Fujian (CHN)
Huang Cunguang CHN CSL Olympics 2012 29 July 1985 Changle, Fujian (CHN)
Huang Deguo CHN HBL Coach 1984 1936 Xiamen, Fujian (CHN)
Huang Mengkai CHN FEN Olympics/YOG 2014—2020 6 September 1997 Fuzhou, Fujian (CHN)
Huang Shanshan CHN GTR Olympics 2004—2012 18 January 1986 Fuzhou, Fujian (CHN)
Huang Shiping CHN SHO Olympics 1984—1988 24 February 1963 Gutian, Fujian (CHN)
Huang Yunlong CHN BKB Olympics 1984—1988 10 July 1960 Quanzhou, Fujian (CHN)
Le Huilin CHN FEN Olympics 2016 1 April 1989 Shaxian, Fujian (CHN)
Edward Lee CHN BKB Olympics 1948 1923 Shizhen, Jinjiang, Fujian (CHN)
Li Fabin CHN WLF Olympics 2020 15 January 1993 Quanzhou, Fujian (CHN)
Li Hongquan CHN SAL Olympics 2008 29 September 1969 Dongshan, Fujian (CHN)
Li Jingjing CHN CSL Olympics 2004—2012 1 February 1985 Changle, Fujian (CHN)
Li Xiaohong CHN ATH Olympics 2016 8 January 1995 Changle, Fujian (CHN)
Li Yan CHN VVO Olympics 1996—2000 1 May 1976 Fuzhou, Fujian (CHN)
Lin Chaopan CHN GAR Olympics 2016—2020 27 August 1995 Quanzhou, Fujian (CHN)
Lin Dan CHN BDM Olympics 2004—2016 14 October 1983 Shanghang County, Fujian (CHN)
Lin Fan CHN WUS Non-Medal 2008 30 January 1987 Xianyou, Fujian (CHN)
Lin Li CHN VVO Olympics 2016 5 July 1992 Fuqing, Fujian (CHN)
Luis Lin DOM TTE Olympics 2004—2012 1 September 1979 ?, Fujian (CHN)
Lin Qingfeng CHN WLF Olympics 2012 26 January 1989 Changle, Fujian (CHN)
Lin Sang CHN ARC Olympics 2004 17 August 1977 Xianyou, Fujian (CHN)
Lin Sheng CHN FEN Olympics/YOG 2010—2020 5 January 1994 Fuzhou, Fujian (CHN)
Lin Ying CHN BDM Non-Medal 1988 10 October 1963 Xiamen, Fujian (CHN)
Lin Yuemei CHN SHO Olympics 2020 29 January 1994 Longyan, Fujian (CHN)
Lin Zhongzai CHN SHO Olympics 2008 29 August 1981 Fuan, Fujian (CHN)
Liu Lingling CHN GTR Olympics 2020 8 November 1994 Fuzhou, Fujian (CHN)
Liu Yudong CHN BKB Olympics/Other 1996—2000 23 October 1970 Putian, Fujian (CHN)
Liu Yuhuang CHN ATH Olympics 1984 25 July 1959 ?, Fujian (CHN)
Liu Zhaowu CHN ARC Olympics 2012 12 October 1988 ?, Fujian (CHN)
Oei Liana TPE SWM Olympics 1968 30 November 1952 ?, Fujian (CHN)
Qi Hui CHN SWM Olympics 2000—2008 13 January 1985 Fuzhou, Fujian (CHN)
Shi Jialuo CHN FEN Olympics 2016 25 January 1993 Jinjiang, Fujian (CHN)
Shi Zhiyong CHN WLF Olympics 2004—2008 10 February 1980 Longyan, Fujian (CHN)
Su Yuling CHN SHO Olympics 2012 24 April 1989 Changle, Fujian (CHN)
Tang Qingcai CHN SAL Olympics 1984 26 March 1961 Fuzhou, Fujian (CHN)
Tang Xingqiang CHN ATH Olympics 2016—2020 11 August 1995 Ningde, Fujian (CHN)
Wang Jing CHN ATH Olympics 2008 26 March 1988 Shaxian, Fujian (CHN)
Wang Xiaodong CHN CSP YOG 2010 19 January 1993 ?, Fujian (CHN)
Wang Zhelin CHN BKB Olympics 2016 20 January 1994 Fuzhou, Fujian (CHN)
Wang Ziling CHN VVO Olympics 1996 14 January 1972 Zhangzhou (Changchow), Fujian (CHN)
Wu Ashun CHN GLF Olympics 2016—2020 22 June 1985 Xiamen, Fujian (CHN)
Wu Jingbiao CHN WLF Olympics 2012 10 January 1989 Changle, Fujian (CHN)
Wu Meijin CHN WLF Olympics 2004 25 April 1980 Shaowu, Fujian (CHN)
Xie Limei CHN ATH Olympics 2008—2012 27 June 1986 Zhangzhou (Changchow), Fujian (CHN)
Xu Haifeng CHN CSP Olympics 1996 27 November 1976 ?, Fujian (CHN)
Xu Haifeng CHN SHO Olympics 1984—1992 1 August 1957 Zhangzhou (Changchow), Fujian (CHN)
Xu Yunli CHN VVO Olympics 2008—2016 2 August 1987 Fuqing, Fujian (CHN)
Xu Zengcai CHN TTE Olympics 1988 1 October 1961 Fuzhou, Fujian (CHN)
Xue Chen CHN VBV Olympics 2008—2020 18 February 1989 Fuzhou, Fujian (CHN)
Yan Jianming CHN VVO Olympics 1984 6 May 1961 Putian, Fujian (CHN)
Yao Jinnan CHN GAR Olympics 2012 8 February 1995 Changle, Fujian (CHN)
Zhang Binbin CHN SHO Olympics 2016 23 February 1989 Xiamen, Fujian (CHN)
Zhang Guozheng CHN WLF Olympics 2000—2004 14 September 1974 Shunchang County, Fujian (CHN)
Zhang Jiawei CHN BOX Olympics 2016 8 January 1989 Pingnan, Fujian (CHN)
Zhang Jie CHN WLF Olympics 2012 26 August 1987 Changle, Fujian (CHN)
Zhang Jing CHN WPO Olympics 2016—2020 16 June 1996 Longyan, Fujian (CHN)
Zhang Jingjing CHN SHO Olympics 2016 3 December 1988 Longyan, Fujian (CHN)
Zhang Xian CHN VVO Olympics 2012 16 March 1985 Changle, Fujian (CHN)
Zhang Xiangxiang CHN WLF Olympics 2000—2008 16 July 1983 Longyan, Fujian (CHN)
Zheng Dazhen CHN ATH Olympics 1984 22 September 1959 Xiamen, Fujian (CHN)
Zheng Meizhu CHN VVO Olympics 1984—1988 5 November 1962 Fuzhou, Fujian (CHN)
Zheng Xingjuan CHN ATH Olympics 2008—2012 20 March 1989 Fuqing, Fujian (CHN)
Zheng Yarong CHN ATH YOG 2010 15 March 1993 ?, Fujian (CHN)
Zhu Xiaodong CHN GAR YOG 2010 22 April 1993 ?, Fujian (CHN)

Affiliations

?, Fujian, (CHN) ?, Fujian (CHN)
Fujian Provincial Athletics Team, (CHN) ?, Fujian (CHN)
Fujian Provincial Canoeing Team, (CHN) ?, Fujian (CHN)
Fujian Provincial Gymnastics Team, (CHN) ?, Fujian (CHN)
Fujian Provincial Sailing Team, (CHN) ?, Fujian (CHN)
Fujian Provincial Shooting and Archery Administrative Center, (CHN) ?, Fujian (CHN)
Fujian Provincial Volleyball Team, (CHN) ?, Fujian (CHN)
Fujian Provincial Weightlifting Team, (CHN) ?, Fujian (CHN)
Xiamen University, Xiamen (CHN) Xiamen, Fujian (CHN)