Longyan, Fujian (CHN)

Details

NameLongyan
Administrative divisionFujian
CountryPeople's Republic of China

People born here (7)

Chen Hong CHN BDM 2004 28 November 1979
He Wenna CHN GTR 2008—2016 19 January 1989
Lin Yuemei CHN SHO 2020 29 January 1994
Shi Zhiyong CHN WLF 2004—2008 10 February 1980
Zhang Jing CHN WPO 2016—2020 16 June 1996
Zhang Jingjing CHN SHO 2016 3 December 1988
Zhang Xiangxiang CHN WLF 2000—2008 16 July 1983