Internet search
Maps Search
English

Suzhou, Jiangsu (CHN)

Details

NameSuzhou
Administrative divisionJiangsu
CountryPeople's Republic of China

People born here (18)

Cai Yun CHN BDM 2004—2012 19 January 1980
Chen Jue CHN ATH 2008 23 March 1988
Chen Qian CHN MOP 2008—2016 14 January 1987
Chen Yanqing CHN WLT 2004—2008 4 May 1979
Cheng Wu-Fei CHN ART 1948 30 December 1911
He Bingjiao CHN BDM 2014 21 March 1997
Jang Geum-Yeong KOR SHO 2016 4 May 1980
Jiang Lan CHN ATH 2008 27 June 1989
Lu Bin CHN ATH 2008 19 May 1987
Shen Yi CHN BK3 2010 1 March 1993
Wang Chunyu CHN ATH 2016 17 January 1995
Wang Juan CHN JUD 2008 5 March 1982
Wu Jiani CHN GYM 1984 23 April 1966
Ye Chong CHN FEN 1988—2004 29 November 1969
Yuan Weimin CHN BOCOG/COC/Coach/VOL 1984—2005 8 July 1939
Zhang Jun CHN BDM 2000—2004 26 November 1977
Zhang Zhehui CHN JUD 2016 17 January 1988
Zhou Suhong CHN VOL 2004—2008 23 April 1979

People who died here (1)

Cheng Jinguan CHN ATH 1936 1 May 2000

Affiliations

Suzhou Athletics Club, Suzhou (CHN)