Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh (VIE)

Details

NameThành phố Hồ Chí Minh
Administrative divisionThành phố Hồ Chí Minh
CountryVietnam
NotesPreviously part of South Vietnam (until 1975), as Saigon.

People born here (17)

B4 VIE BKG YOG 2018 30 June 2000
Bùi Văn Hoàng VNM CRD Olympics 1968 13 February 1943
Lê Huỳnh Châu VIE TKW Olympics/Other 2012 13 November 1987
Janou Lefèbvre FRA EJP Olympics 1964—1972 14 May 1945
Kim Maher USA SOF Olympics 1996 5 September 1971
Jacques Meslier FRA WPO Olympics 1960 3 May 1928
Johnny Nguyen AUS WLF Olympics 1996 6 March 1975
Nguyễn Minh Tam VNM SWM Olympics 1968 26 August 1950
Thanh Nguyen USA WLF Olympics 1996 18 June 1964
Nguyễn The Loc VNM FEN Olympics 1964—1968 5 September 1935
Nguyễn Tiến Minh VIE BDM Olympics 2008—2020 12 February 1983
Nguyễn Tiến Nhật VIE FEN Olympics/Other 2012 5 April 1990
Nguyễn Văn Châu VNM CTR Olympics 1964 24 August 1940
Trần Đình Vượng VIE GAR YOG 2014 16 November 1998
Trần Thị Ngọc Trúc VIE TKW Olympics 2008 11 February 1989
Trần Văn Xuan VNM FEN Olympics/Non-starter 1960—1968 6 September 1934
Trương Kim Hùng VNM CRD Olympics 1968 8 December 1951

People who died here (3)

Charles Marty FRA FEN Olympics 1900 1925
Ngô Thành Liêm VNM CRD Olympics 1956 1980
Nguyễn Hữu Huy VIE JUD Other 1996 17 June 2013