Srednjobosanski kanton, Bosnia and Herzegovina

Place names (5)

Fojnica, Srednjobosanski kanton (BIH)
Gornji Vakuf-Uskoplje, Srednjobosanski kanton (BIH)
Jajce, Srednjobosanski kanton (BIH)
Paklarevo, Srednjobosanski kanton (BIH)
Travnik, Srednjobosanski kanton (BIH)

People born here (9)

Larisa Cerić BIH JUD Olympics/Other 2016—2020 26 January 1991 Travnik, Srednjobosanski kanton (BIH)
Fahrudin Hodžić BIH WRE Olympics 1996 8 September 1963 Travnik, Srednjobosanski kanton (BIH)
Slobodan Kačar SRB
YUG
BOX Olympics 1980 15 September 1957 Jajce, Srednjobosanski kanton (BIH)
Tadija Kačar SRB
YUG
BOX Olympics 1976 16 January 1956 Jajce, Srednjobosanski kanton (BIH)
Branko Mikulić YUG Administrator 1980—1984 10 June 1928 Gornji Vakuf-Uskoplje, Srednjobosanski kanton (BIH)
Zoran Mikulić CRO HBL Olympics 1996 24 October 1965 Travnik, Srednjobosanski kanton (BIH)
Slavko Sikirić BIH
YUG
JUD Olympics 1980 29 June 1955 Paklarevo, Srednjobosanski kanton (BIH)
Bojan Tokič SLO TTE Olympics/Other 2008—2020 13 January 1981 Jajce, Srednjobosanski kanton (BIH)
Ermin Velić BIH
YUG
HBL Olympics 1988 1 April 1959 Jajce, Srednjobosanski kanton (BIH)

People who died here (1)

Emerik Blum BIH
YUG
Other 1984 24 June 1984 Fojnica, Srednjobosanski kanton (BIH)

Affiliations

SK Karaula, Travnik (BIH) Travnik, Srednjobosanski kanton (BIH)