Olimpia Milano, Milano (ITA)

Affiliation ID 3302
Full name Pallacanestro Olimpia Milano
Short name Olimpia Milano
Place Milano (ITA)
Sports BAS/Coach
Notes

Also known under different sponsor names e.g. Borletti (1930–1955) or Simmenthal (1955–1973).

Athletes (24)

Renzo Bariviera ITA BAS 1972—1976
Marco Bonamico ITA BAS 1980—1984
Giuseppe Brumatti ITA BAS 1972—1976
Enrico Castelli ITA BAS 1936
Mauro Cerioni ITA BAS 1972
Sandro Gamba ITA BAS/Coach 1960—1984
Emilio Giassetti ITA BAS 1936
Giorgio Giomo ITA BAS 1972
Giulio Iellini ITA BAS 1972—1976
Massimo Masini ITA BAS 1964—1972
Dino Meneghin ITA BAS 1972—1984
Mario Novelli ITA BAS 1936
Sergio Paganella ITA BAS 1936
Enrico Pagani ITA BAS 1952
Gianfranco Pieri ITA BAS 1960—1964
Roberto Premier ITA BAS 1984
Sandro Riminucci ITA BAS 1960
Romeo Romanutti ITA BAS 1948
Gianfranco Sardagna ITA BAS 1960—1964
Hugo Ariel Sconochini ARG BAS 2004
Sergio Stefanini ITA BAS 1948—1952
Mike Sylvester ITA BAS 1980
Gabriele Vianello ITA BAS 1960—1968
Paolo Vittori ITA BAS 1960—1968