?, Hebei (CHN)

Details

Name
Administrative divisionHebei
CountryPeople's Republic of China

People born here (25)

Bai Jie CHN FTB 2000 28 March 1972
Cheng Fei CHN GYM 2004—2008 29 May 1988
Chi Chunxue CHN CCS 2016—2018 4 January 1998
Deng Zhiwei CHN WRE 2016—2020 1 February 1988
Gao Min CHN CYC 2008 26 January 1982
Gao Ning SGP TTN 2008—2016 11 October 1982
Lijuan Geng CAN TTN 1996—2000 15 January 1963
Li Menghua CHN COC 1986—1988 1922
Li Xuan CHN ICH 1998—2002 29 February 1972
Liu Jun CHN BAS 1992—1996 15 October 1969
Ma Keqin CHN TEN 1988 24 February 1962
Ma Xueya CHN BK3 2010 16 December 1993
Shigenobu Murofushi JPN ATH 1972—1984 2 October 1945
Song Ah Sim HKG TTN 2000—2004 17 August 1981
Sun Xiaoping CHN BIA 1984 20 June 1962
Wang Fan CHN BVO 2016—2020 27 January 1994
Wang Qiang CHN WRE 2008 14 April 1987
Yang Wang NZL SHO 2008 25 March 1976
Xiao Yanling CHN ATH 1996 27 March 1968
Yang Jian CHN ROW 2004 25 August 1981
Fu Yu POR TTN 2016—2020 29 November 1978
Zhang Jing CHN ICH 1998—2002 18 March 1977
Zhang Yafei CHN SHO 2000 15 September 1970
Zheng Dongmei CHN BAS 1992—1996 23 December 1967
Zhu Wenjing CHN MOP 2010 18 April 1993

People who died here (1)

Wang Runlan CHN BOX 1936 21 September 1937

Affiliations

?, Hebei, (CHN)
Hebei Provincial Athletics Team, (CHN)
Hebei Provincial Judo Team, (CHN)