?, Jiangsu (CHN)

Details

Name
Administrative divisionJiangsu
CountryPeople's Republic of China

People born here (20)

Chen Feng CHN FEN 2004 28 January 1980
Cheung Yuk HKG TTN 2000—2008 28 October 1981
Dai Yun CHN BDM 2000 22 November 1977
Huang Haiyang CHN FEN 2008 1 November 1985
Lei Yuping CHN BOX 2004 24 January 1979
Ng Wei HKG BDM 2000—2008 14 July 1981
Ren Chengyuan CHN MTB 2008 20 September 1986
Shen Li CHN SHO 2010 3 March 1993
Sun Jun CHN BDM 1996—2000 16 June 1975
Sun Man CHN BDM 1996 23 July 1968
Wang Lianlian CHN FEN 2010 5 August 1993
Wang Zheng CHN SHO 2004 28 April 1979
Wu Chongkui CHN ROW 2008 29 March 1989
Xiao Aihua CHN FEN 1988—2000 16 March 1971
Xiao Qin CHN GYM 2004—2008 1 January 1985
Xing Aiying SGP BDM 2008 2 August 1989
Zhang Hui CHN BAS 1984 29 September 1959
Zhang Yueqin CHN BAS 1984 27 January 1960
Zhou Qiurui CHN GYM 1984 29 September 1967
Zhou Tianhua CHN ATH 1992 10 April 1966

Affiliations

?, Jiangsu, (CHN)
Jiangsu Provincial Athletics Team, (CHN)
Jiangsu Provincial Beach Volleyball Team, (CHN)
Jiangsu Provincial Cycling Team, (CHN)
Jiangsu Provincial Diving Team, (CHN)
Jiangsu Provincial Equestrianism Team, (CHN)
Jiangsu Provincial Fencing Team, (CHN)
Jiangsu Provincial Judo Team, (CHN)
Jiangsu Provincial Mountain Bike Team, (CHN)
Jiangsu Provincial Rowing Team, (CHN)
Jiangsu Provincial Tennis Team, (CHN)