Internet search
Maps Search
English

Shijiazhuang, Hebei (CHN)

Details

NameShijiazhuang
Administrative divisionHebei
CountryPeople's Republic of China

People born here (13)

Ding Xia CHN VOL 2016—2020 13 January 1990
Han Xu CHN BAS/BK3 2018—2020 31 October 1999
Li Huifen CHN TTN 1988 14 October 1963
Li Yanxi CHN ATH 2004—2008 26 June 1983
Ma Jian CHN BAS 1992 20 August 1969
Qiao Sen CHN TKW 2016 14 May 1990
Yanfei Shen ESP TTN 2008—2016 24 December 1979
Sun Yingsha CHN TTN 2018—2020 4 November 2000
Bora Vang TUR TTN 2012 9 April 1987
Eugene Wang CAN TTN 2012—2020 13 November 1985
Mo Zhang CAN TTN 2008—2020 17 January 1989
Sally Zhang AUS TTN 2016 10 December 1990
Zhao Yinghui CHN SHO 2000—2008 20 October 1981