Ancient Combative Sports — Pankration, Men (discontinued)

Times held 86
Total participants 1
Total countries 1

Participants

Year Event Status Participants NOCs
-648 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-636 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-572 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-568 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-564 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-536 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-532 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-516 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-512 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-496 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-484 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-480 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-476 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-472 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-468 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-464 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-460 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-456 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-452 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-448 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-432 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-428 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-424 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-420 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-416 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-408 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-404 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-400 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-396 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-380 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-376 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-368 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-364 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-360 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-356 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-336 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-332 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-324 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-320 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-316 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-312 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-308 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-304 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-300 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-296 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-220 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-216 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-212 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-172 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-156 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-92 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-72 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-68 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-64 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-52 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
-24 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
0 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
0 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
13 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
25 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
29 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
33 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
37 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
49 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
53 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
67 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
69 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
81 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
85 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
89 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
101 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
105 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
125 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
129 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
149 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
149 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
153 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
173 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
177 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
181 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
193 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
209 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
213 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
217 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
221 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1
225 Pankration, Men Ancient Olympics 1 1

Medal winners

Year Gold Silver Bronze
-648 LygdamisSIR
-636 PhrynonATH
-572 ArrikhionPGL
-568 ArrikhionPGL
-564 ArrikhionPGL
-536 RhexibiosOPS
-532 EurymenesSMS
-516 TimasitheosDLP
-512 ThimasitheosKRT
-496 HagiasPHA
-484 AgiasPHA
-480 DromeusMAN
-476 TheagenesTHS
-472 KalliasATH
-468 EpitimadasAGS
-464 EphotionMAI
-460 TimodemosATH
-456 TimanthesKEL
-452 DamagetosRHD
-448 DamagetosRHD
-432 DorieusRHD
-428 DorieusRHD
-424 DorieusRHD
-420 AndrosthenesMAI
-416 AndrosthenesMAI
-408 PolydamasSKO
-404 PromakhusPEL
-400 AntiokhosLEP
-396 (…)UNK
-380 XenophonAIG
-376 StomiosELI
-368 XenarkhosSPA
-364 SostratosSIK
-360 SostratosSIK
-356 SostratosSIK
-336 DioxipposATH
-332 HeliodorosTHP
-324 AstyanaxMIL
-320 AstyanaxMIL
-316 AstyanaxMIL
-312 AristophonATH
-308 AntenorMIL
-304 LeontiskosMES
-300 NikonATD
-296 NikonATD
-220 HagesidamosMES
-216 KleitomakhosTHB
-212 KaprosELI
-172 HagesistratosLIN
-156 AristomenesRHD
-92 ProtophanesMNM
-72 SphodriasSIK
-68 StratonikosALX
-64 StratonikosALX
-52 MarionALX
-24 Philippos GlykonPGM
0 Aurelius ToaliusOIN
0 LeukarosAKA
13 AristeasSTR
25 HermasATO
29 HermasATO
33 HerasLDL
37 NikostratosAIG
49 Tiberius Claudius HermasATO
53 (…)STR
67 XenodamosATK
69 Tiberius Claudius ArtemidorusTRA
81 Tiberius Claudius RufusSMY
85 Titus Flavius ArtemidorosADA
89 Titus Flavius ArtemidorosADA
101 Titus Flavius ArkhibiosALX
105 Titus Flavius ArkhibiosALX
125 Marcus Ulpius DomesticusEPH
129 Marcus Ulpius DomesticusEPH
149 DionysiosSLT
149 SokratesUNK
153 Marcus Aurelius DemetriosALX
173 Marcus Aurelius Demostratos DamasSAR
177 Marcus Aurelius Demostratos DamasSAR
181 Marcus Aurelius AsklepiadesALX
193 Marcus Aurelius AsklepiadesALX
209 Gaius Perelius Aurelius AlexandrosTHY
213 Aurelius HelixPHN
217 Aurelius HelixPHN
221 Aurelius PhoibammonEGP
225 Aurelius PhoibammonHMP

Medals by country

NOC Gold Silver Bronze Total
Alexandria ALX 8 0 0 8
Rhodes RHD 6 0 0 6
Athens ATH 5 0 0 5
Miletus MIL 4 0 0 4
Sikyon SIK 4 0 0 4
Antiochia on the Orontes ATO 3 0 0 3
Mainalos MAI 3 0 0 3
Phigaleia PGL 3 0 0 3
Adana ADA 2 0 0 2
Aigion AIG 2 0 0 2
Anthedon ATD 2 0 0 2
Elis ELI 2 0 0 2
Ephesus EPH 2 0 0 2
Messene MES 2 0 0 2
Pharsalos PHA 2 0 0 2
Phoenicia PHN 2 0 0 2
Sardis SAR 2 0 0 2
Stratonikeia STR 2 0 0 2
Unknown UNK 2 0 0 2
Akarnan AKA 1 0 0 1
Antikyra ATK 1 0 0 1
Argos AGS 1 0 0 1
Delphi DLP 1 0 0 1
Hermopolis HMP 1 0 0 1
Kelonai KEL 1 0 0 1
Kroton KRT 1 0 0 1
Laodikeia on the Lykos LDL 1 0 0 1
Lepreon LEP 1 0 0 1
Lindos LIN 1 0 0 1
Magnesia on the Maiandros MNM 1 0 0 1
Manteneia MAN 1 0 0 1
Oinoanda OIN 1 0 0 1
Opous OPS 1 0 0 1
Pellene PEL 1 0 0 1
Pergamon PGM 1 0 0 1
Samos SMS 1 0 0 1
Seleukeia on the Tigris SLT 1 0 0 1
Siracusa SIR 1 0 0 1
Skotoussa SKO 1 0 0 1
Smyrna SMY 1 0 0 1
Sparta SPA 1 0 0 1
Thasos THS 1 0 0 1
Thebes THB 1 0 0 1
Thespiai THP 1 0 0 1
Thyateira THY 1 0 0 1
Tralles TRA 1 0 0 1
Unknown city in Egypt EGP 1 0 0 1

Top medallists

Athlete Nat Gold Silver Bronze Total
Arrikhion PGL 3 0 0 3
Astyanax MIL 3 0 0 3
Dorieus RHD 3 0 0 3
Sostratos SIK 3 0 0 3
Androsthenes MAI 2 0 0 2
Aurelius Helix PHN 2 0 0 2
Aurelius Phoibammon HMP
EGP
2 0 0 2
Damagetos RHD 2 0 0 2
Hermas ATO 2 0 0 2
Marcus Aurelius Asklepiades ALX 2 0 0 2
Marcus Aurelius Demostratos Damas SAR 2 0 0 2
Marcus Ulpius Domesticus EPH 2 0 0 2
Nikon ATD 2 0 0 2
Stratonikos ALX 2 0 0 2
Titus Flavius Arkhibios ALX 2 0 0 2
Titus Flavius Artemidoros ADA 2 0 0 2