This country has 8 unverified place names.

Administrative divisions (28)

Cherkasy 15
Chernihiv 19
Chernivtsi 11
Dnipropetrovsk 19
Donetsk 30
Ivano-Frankivsk 23
Kharkiv 24
Kherson 19
Khmelnytskyi 13
Kirovohrad 17
Krym 19
Kyiv 26
Kyiv Oblast 11
Luhansk 23
Lviv 34
Mykolaïv 8
Odesa 23
Poltava 15
Rivne 13
Sevastopol 2
Sumy 25
Ternopil 23
Unknown 5
Vinnytsia 17
Volyn 16
Zakarpattia 14
Zaporizhzhia 11
Zhytomyr 15