This country has 7 unverified place names.

Administrative divisions (28)

Cherkasy 14
Chernihiv 18
Chernivtsi 10
Dnipropetrovsk 19
Donetsk 29
Ivano-Frankivsk 21
Kharkiv 25
Kherson 19
Khmelnytskiy 13
Kirovohrad 17
Krym 17
Kyiv 28
Kyiv Oblast 7
Luhansk 23
Lviv 30
Mykolaïv 8
Odessa 21
Poltava 15
Rivne 13
Sevastopol 2
Sumy 25
Ternopil 21
Unknown 3
Vinnytsia 18
Volyn 15
Zakarpattia 13
Zaporizhzhia 11
Zhytomyr 15