This country has 6 unverified place names.

Administrative divisions (28)

Cherkasy 13
Chernihiv 16
Chernivtsi 10
Dnipropetrovsk 19
Donetsk 27
Ivano-Frankivsk 21
Kharkiv 24
Kherson 19
Khmelnytskiy 12
Kirovohrad 17
Krym 17
Kyiv 28
Kyiv Oblast 7
Luhansk 22
Lviv 29
Mykolaïv 8
Odessa 18
Poltava 15
Rivne 13
Sevastopol 2
Sumy 25
Ternopil 20
Unknown 3
Vinnytsia 16
Volyn 15
Zakarpattia 13
Zaporizhzhia 11
Zhytomyr 14