Cherkasy, Ukraine

Place names (14)

Cherkasy, Cherkasy (UKR)
Grushkivka, Cherkasy (UKR)
Khrystynivka, Cherkasy (UKR)
Kutsivka, Cherkasy (UKR)
Mankivtsi, Cherkasy (UKR)
Matusiv, Cherkasy (UKR)
Melnykivka, Cherkasy (UKR)
Smila, Cherkasy (UKR)
Svatove, Luhansk, Cherkasy (UKR)
Talne, Cherkasy (UKR)
Tymoshivka, Cherkasy (UKR)
Uman, Cherkasy (UKR)
Vynohrad, Cherkasy (UKR)
Zarichchia, Cherkasy (UKR)

People born here (28)

Oleksandr Bahach UKR ATH 1996 21 November 1966 Matusiv, Cherkasy (UKR)
Serhiy Breus UKR SWI 2008 30 January 1983 Zarichchia, Cherkasy (UKR)
Ivan Chernyavsky URS
UKR
ATH 1956 4 August 1930 Kutsivka, Cherkasy (UKR)
Valentin Demyanenko AZE CAN 2012—2016 23 October 1983 Cherkasy, Cherkasy (UKR)
Vitaly Dyrdyra URS
UKR
SAI 1972 4 November 1938 Melnykivka, Cherkasy (UKR)
Tatyana Gorb URS
UKR
EUN
HAN 1988—1992 18 January 1965 Cherkasy, Cherkasy (UKR)
Tamila Holub POR SWI 2014—2020 15 May 1999 Cherkasy, Cherkasy (UKR)
Olena Kholosha UKR ATH 2012 26 January 1982 Cherkasy, Cherkasy (UKR)
Inna Klinova KAZ CAN 2016 13 May 1986 Cherkasy, Cherkasy (UKR)
Svetlana Kopchikova URS
UKR
SWI 1988 17 March 1967 Cherkasy, Cherkasy (UKR)
Illia Kovtun UKR GYM 2020 10 August 2003 Cherkasy, Cherkasy (UKR)
Serhiy Kulish UKR SHO 2010—2020 17 April 1993 Cherkasy, Cherkasy (UKR)
Alona Kvasha UKR GYM 2000—2004 5 November 1984 Cherkasy, Cherkasy (UKR)
Leonid Litvinenko URS
UKR
ATH 1972—1976 28 January 1949 Smila, Cherkasy (UKR)
Aleksandr Motuzenko URS
UKR
CAN 1988 11 July 1967 Smila, Cherkasy (UKR)
Liliya Osadchaya URS
UKR
VOL 1976 5 February 1953 Cherkasy, Cherkasy (UKR)
Mykola Puzderko UKR FRS 2014 13 June 1990 Uman, Cherkasy (UKR)
Nadezhda Rozgon URS
UKR
ROW 1976 15 November 1952 Talne, Cherkasy (UKR)
Stanislav Rybalchenko UKR WLT 1996 15 July 1971 Svatove, Luhansk, Cherkasy (UKR)
Yury Shapochka URS
UKR
ROW 1980 19 September 1952 Mankivtsi, Cherkasy (UKR)
Dar'ia Sharipova UKR SHO 2008—2012 4 June 1990 Cherkasy, Cherkasy (UKR)
Oleksandra Stadniuk UKR ATH 2008 16 April 1980 Cherkasy, Cherkasy (UKR)
Karol Szymanowski POL ART/Referee 1924 6 October 1882 Tymoshivka, Cherkasy (UKR)
Vladimir Tkachenko URS
UKR
SWI 1988 28 June 1965 Cherkasy, Cherkasy (UKR)
Vasily Yurchenko URS
UKR
CAN 1972—1980 26 May 1950 Grushkivka, Cherkasy (UKR)
Yuliya Yuriychuk UKR CAN 2020 1 July 1998 Uman, Cherkasy (UKR)
Tatyana Zakharova-Nadyrova URS
UKR
BAS 1976—1980 29 January 1951 Khrystynivka, Cherkasy (UKR)
Yaroslav Zhmudenko UKR TTN 2012 24 September 1988 Uman, Cherkasy (UKR)

People who died here (1)

Valery Kravchenko KAZ
URS
VOL 1968—1972 3 September 1996 Cherkasy, Cherkasy (UKR)

Affiliations

Avangard Cherkasy, Cherkasy (UKR) Cherkasy, Cherkasy (UKR)
Dynamo Cherkasy, Cherkasy (UKR) Cherkasy, Cherkasy (UKR)